چهارشنبه, 11 دی 1398
شناسه 1
۵ نفر

كليد واژه

بخش

ایرنا - تهران - مردم تهران پس از وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری اولین ساعت بامداد جمعه از خانه خارج شدند و در خیابان ها و پارک ها حضور دارند. عکاسان حسن شیروانی - داود قهردار - امین جلالی - عبدالله حیدری